Profiel van F-500 EA

Unieke eigenschappen voor maximaal succes bij brand


Voordelen van F-500 EA

Cruciale voordelen voor veiligheid, milieu en economie

Hoe F-500 EA werkt

Het blusmiddel met uitzonderlijke bluseffecten

Brandbestrijding met F-500 EA per type brand

nieuwe manieren om schadelijk vuur te blussen